Liveni betonski prelazni ivičnjaci

Za kvalitet garantujemo i posedujemo izveštaje o ispitivanju kvaliteta, atest, izdate od strane laboratorije za beton i veziva Instituta za puteve a.d. Beograd. Transport naših proizvoda do krajnjeg kupca vršimo kamionima kiperima kao i kamionom sa kranom.


Prelazni ivičnjak TIP A ( dužina 80 cm )

prelaz sa 18/24 ( kosina 3/12), na oboreni 24/18 ( kosina 3/12 ), levi i desni.


Prelazni ivičnjak TIP B ( dužina 80 cm )


prelaz sa 24/18 ( kosina 9/12), na oboreni 24/18 ( kosina 3/12 ), levi i desni. 


Prelazni ivičnjak TIP C ( dužina 40 cm )

prelaz sa 18/24 ( kosina 3/12), na oboreni 24/18 ( kosina 3/12 ), levi i desni.