Sirovi beton

Na lokaciji u Konjevićima nalaze se dve betonske baze kapaciteta 60m³/h i 40m³/h. Kontrola ispitivanja za naše proizvode od betona i transport betone vrši akreditovana laboratorija Instituta za puteve a.d. Beograd.

Transport naših proizvoda do krajnjeg kupca vršimo auto mikserima i pumpanje betona na gradilištu vršimo auto pumpama.

Za svaki naš proizvod posedujemo izveštaj o ispitivanju, atest, izdat od strane laboratorije za beton i veziva Instituta za puteve a.d. Beograd.