Liveni program

Liveno-betonske elemente proizvodimo u skladu sa važećim standardima kao i posebne elemente prema potrebama i zahtevima naručioca.

Posedujemo izveštaje o ispitivanju kvaliteta (ateste) izdate od strane laboratorije za beton i veziva Instituta za puteve a.d. Beograd.

Transport naših proizvoda do krajnjeg kupca vršimo kamionima kiperima kao i kamionom sa kranom.

Dvostruko armirane betonske cevi detaljnije.             Jednostruko armirane betonske cevi detaljnije.

AB prstenovi sa falcom detaljnije.                                AB prstenovi sa dnom i otvorima detaljnije.

AB konus detaljnije.                                                               AB rasteretni prsten detaljnije.

AB kanalete detaljnije.                                                    AB kanalete sa rešetkom detaljnije.AB ploče četvrtastog oblika detaljnije.                       AB ploče kružnog oblika detaljnije.

  
Betonske korube detaljnije.                                               Prelazni ivičnjaci detaljnije.
AB slivnici sa rasteretnom pločom detaljnije.